top of page

AVLØPSPUMPER - VORTEX LØPEHJUL

NEDSENKBARE AVLØPSPUMPER - VORTEX 
TØRROPPTILSTE PUMPER

•Kapasitet : opp til 350 m3/h

•Høyde kapasitet:

•Type impeller: Vortex

•Materialtype: AISI 316

•Innløp flense

•Utløp flense

•Spenning

•Turtall

bottom of page