top of page

BRUTT VANNSPEIL 1717

NS 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann

FOR PUMPESTASJONER OG HUSDYR
Kjemiske og biologiske laboratorier

NS 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

Problematikk I visse tilfeller kan forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne ledningsnett i bygningen, eller ut på det offentlige vannledningsnett.

Funksjonskrav Tappested for vann hos abonnement skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme tilbake, verken til eiendommens interne ledningsnett eller til vannverkets ledningsnett.

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann, div. kategorier

  • Ventiler kategorier: 2,3 og 4

  • Brutt vannspeil kat. 5 

  • Applikasjoner: Pumpestasjoner, husdyr og utearealer

  • Norditec tilbyr brutt vannspeil kat.5 opp til kap. 80 m3/h - 6 bar. 

Brutt vannspeil NS1717 – FK-5

FK-5.JPG
barn drikker vann.JPG

LAST NED BROSJYRE

bottom of page