top of page

OH1  ULN-UHN

1.JPG

Sentrifugalpumper spesielt utviklet for hermetikkindustrien og sukkerfabrikker, en eneste forskjellen mellom de to pumpelinjene er gitt av pumpe løpehjulet; mens ULN serien har vi en tradisjonell lukket løpehjul, UHN en er preget av en spesiellpatentert løpehjul som gruppers i én løsning, et tradisjonelt skovlhjul med aksiale kniver.

Bruksområdet: Høye viskøse væsker (opptil 32° Brix), Tomatpuré, Ikke-newtonske væsker, Fruktjuice og pasta. Masse og papir (7 %), Vann, selv med suspenderte partikler. Vann og avløp.

Serie: ULN                      UHN (Saltholdigvann)

Kap. 4200 m3/h               Kap.:3000 m3/h      Temp.: +140C

H: 70 mvs                        H: 80 mvs

ULN.JPG
OH1-UHN.JPG

OH1  ULN

OH1  UHN

bottom of page