top of page

UV-Vis-spektrometer for in-situ-analyse - ILA
Kombinerer kjemi-metrisk spektroskopi med avløpsvann og vannanalyse

I tillegg til de tidligere unike salgsargumentene, inkluderer det nye ISA UV/Vis-spektrometersystemet følgende nye funksjoner:

■ Utvidelse med et BlueConnect-kort
■ Integrert børsterengjøringskontroll
■ Ny forbedret fastvare
■ Fritt konfigurerbart dashbord
■ Databehandling direkte via display
■ Automatiske fastvareoppdateringer
■ Veiledet igangkjøring med validering av innstillinger
■ Veiledet manuell rengjøring
■ Forbedret håndtering av prøvetaking

Tilgjengelige parametere
ISA UV/Vis-spektrometeret er alltid kalibrert på stedet ved å bruke laboratorieverdier. Denne kundespesifikke kalibreringen sikrer høy målenøyaktighet og valg av riktige bølgelengder. Systemet kan kalibreres til følgende parametere:
Ammonium, biokjemisk oksygenbehov (BOF), kjemisk oksygenbehov (KOF), farge, oppløst organisk karbon (DOC), totalt fosfor (TP), totalt nitrogen (TN), totalt organisk karbon (TOC), totalt suspendert stoff (TSS) , Nitrat , Nitritt, Ortofosfat, SAC, Turbiditet, UV.

Last ned brosjyrer 

bottom of page