top of page

SLUSEVENTILER & SETEVENTILER

Norditec tilbyr et komplett program av sluseventiler og seteventiler.

Lineær isolerende (stopp) ventiler. 

Isolasjons- eller stengeventiler

Utformet for å avbryte strømmen i et system ved hjelp av et mekanisk styrt lukkeelement. Lineære isolasjonsventiler kjennetegnes av bevegelsen til stammen som styrer lukkeelementet nedover for å få ventilen lukket og oppover for å få den åpen. (Sluseventiler – Gate valves).

Sluseventiler – skal brukes enten helt åpen eller lukket.(Av/På ventil)

Sluseventiler – brukes ofte når minimum trykktap og fullt gjennomløp er nødvendig. Behandler stort trykk. Å betjene en sluseventil gjøres ved å vri spindelen enten med klokken for å lukke ventilen) eller mot klokken for å lukke ventiler. Når ventilspindelen betjenes, beveger sluseporten seg opp- eller nedover på den gjengede delen av spindelen.

Seteventiler – En seteventil består av en roterende spindel, en plugg og et såkalt sete. Når man vrir spindelen med klokken, dyttes pluggen ned i setet, og isolerer for alt som vil komme gjennom. Roterer du spindelen andre veien, trekker pluggen seg tilbake, og det strømmer fritt gjennom igjen.

Bruksområder

  • Industri - steam - compressed air 

  • Shipbuilding

  • Heating

  • Refrigation and air conditioning

  • Power Engineering

SLUSEVENTILER

Gate valve zGAT Fig. 111.JPG

Gate valve zGAT Fig. 111

Materiale: Nodulært støpejern
Nominelt trykk: 16 bar
Nominell diameter: 40-600 mm
Temperaturområde: -10...+70°C

Gate valve zGAT Fig. 112.JPG

Gate valve zGAT Fig. 112
Material: Nodular cast iron
Nominal pressure: 16 bar
Nominal diameter: 40-300 mm
Temperature range: -10...+40°C

Gate valve zGAT Fig. 019.JPG

Gate valve zGAT Fig. 019
Material: Grey cast iron, nodular cast iron
Nominal pressure: 10 bar
Nominal diameter: 400-1400 mm
Temperature range: -10…+120°C

Sluseventil.JPG

SETEVENTILER

sTOP VALVE ZGLO.JPG
SEVENTIL - ARI.png
STOP VALVE ZGLO_Aktuator_Auma.JPG

SKYVESPJELDVENTILER

T200LUG.JPG

Produsenter vi samarbeider med er følgdende: 

- Comeval

- ARI Armaturen

- Pekos Valves

- Zetkama 

- M.T.M Valves

- Valvosider

bottom of page