top of page

Multi Sensor Head - MSH

Multi Sensor Head (MSH) er en modulær sonde som tillater integrering av opptil brannsensorer eller elektroder i et nedsenkbart sondehode. Som én mulig konfigurasjon kan konduktivitet, temperatur, redoks, pH og oksygen bestemmes med én MSH.
Den integrerte elektronikken tillater direkte digitalisering av analoge sensorer. MSH kan alternativt integreres i BlueBox-systemet via CAN-buss eller i en PLS via Modbus. Den nødvendige protokollen og PC-konfigurasjonsprogrammet er fritt tilgjengelig.


Vannanalysator for scrubbere, vi tilbyr komplette løsninger.

Tilgjengelige parametere

  • Ammonium

  • Nitrater

  • pH

  • Redoks / ORP

  • Konduktivitet

  • Temperatur

  • Saltholdighet

  • TDS

  • Oppløst oksygen

743_multi-sensor-head-msh_x59_y19_500x500.png

Last ned brosjyrer 

Kobling til ModBus - BlueBox System.png
bottom of page