NORDITEC Equipments AS 

NORDITEC hjelper bedrifter med planlegging, design og prosjekt implementering
Vi tilbyr kvalitetsprodukter for skreddersydde løsninger

Vi er et norsk selskap med base i Oslo

Vi leverer:
 

Pumper, ventiler og tekniske utstyr:

Norditec er en ingeniørbedrift som tilbyr kvalitetsprodukter og skreddersydde løsninger for norsk vann- avløps- og industrisektor. Vi tilbyr pumper til alle formål, vi hjelper bedrifter med planlegging, design og prosjektimplementering. Norditec jobber med verdens ledende

produsenter for å sikre enhver prosess som vi er involverte i. Gjennom kunnskap og erfaring garanterer vi solide løsninger. Ved hjelp av våre leverandører og kunder bygger vi sammen Norge og mange spennende prosjekter rundt i verden.

løsninger:

- Systemløsninger

- Konkurransedyktige priser

- Komplett pakkeløsninger

- Know-how-Service gjennom våre partnere i Norge

Visjon: 

- We do it for the reason of living in a cleaner world ( Eng)

- lo hacemos por la razón de vivir en un mundo más limpio ( Esp)

- Vi gjør det av grunnen til å leve i en renere verden (Nor)

Vår visjon og forretningsidé:

Hos Norditec tror vi at det er mulig å skape og ha en renere planet,

Vår forretningsidé er basert og støtter visjonen ved å tilby et bredt utvalg av teknologiske løsninger. Vi jobber hardt sammen med våre partnere for å finne de beste ideene, produktene og prosessene, og tilbyr bransjen det beste økonomiske og bærekraftige pumper og løsninger.

Our vision  and business idea:

At Norditec, we believe that is possible to create and have a cleaner planet,

Our business idea is based and supports the vision by  of offering a wide rage of technological solution. We work hard together with our partners to find the best ideas, products and processes,  offering to the industry the best econonomical and sustainaible equipments. 

Office Meeting_ Confident Female Manager Talks to Male Engineer, Watching Interactive Digi