top of page

Ozonanlegg for drikkevann

For desinfisering og oksidasjon

Skjermbilde.JPG

Ozonanlegg 

Ozonanlegg  brukes i vannbehandling, vi hjelper deg å dimensjonere riktig anlegg etter behovet.

Industrielt ozonsystem for desinfeksjonsbehandling av en prosessvannføring, ved ledningstrykk.
Passer for næringsindustrien, drikkefabrikker, brus og juice, isfabrikker, etc.
Passer for rør med en strømning opp til 100 m3 / t, og arbeidstrykk fra 1,5 til 4 bar. For drikkevann, rent og ultrarent vann.
Systemet kan fungere 24 timer i døgnet under de verste forholdene

 

Norditec tilbyr ekspertise:

 • Tilpasset ozonanlegg, dimensjonering og planlegging

 • montering og igangkjøring

 • service og vedlikehold

Bruksområder for vannbehandling av:

 • Drikkevann behandling (desinfeksjon og oksidasjon)

 • Før og Etter ved for-behandlingsanlegg

 • Svømmebasseng

 • Industri og prosessvann

 • Mineralvann, Rinser anlegg

 • Sirkulerende vann i dyrehager

 • kjølevann

 • Behandling av avløpsvann for fjerning av sporstoffet (mangan og jern)

bottom of page