top of page

>Bran+Luebbe
IN-LINE Vannanalyse monitorer

- For drikkevann, avløp og prosess. 
- Kan måles opp til 8 punkter
- Vann; Aluminium, fritt og total klor, jern, total P, magnesium, bly og mange flere

Vi tilbyr måling opp til 35 parametere.

Bruksområder: 

Drikkevann

Kvaliteten på drikkevannet måles på forskjellige stadier: Ved inngangen til behandlingsanlegget, under behandlingsprosessen, ved utgangen fra behandlingsanlegget og hele distribusjonsnettverket.

Overvann

Enten i form av overvåkingsstasjoner eller mobile laboratorier (faste eller mobile stasjoner), spiller miljøer en rolle i vern av overflatevann, kildevann, elver og grunnvann. Målet er å oppnå realtidsforanstaltninger for overflatevannforurensning for å om nødvendig beskytte drikkevann ved sin kilde. 

Avløpsvann

Automatisk analyse av avløpsvann krever stor kunnskap om utslipp. I over 80 år har SPX FLOW  utviklet ulike systemer,  i dag tilbys In-line prøveutarbeidelse, for eksempel papirfiltrering, tangentiell filtrering eller prøveinntak.

Prosessvann

Den automatiske analysatoren er den eneste som oppfyller kravene til sanntidsmålinger, tilpasset industrielle prosesser. Overvåking av prosessvannkvalitet, som kjølevann, er standard. Hver industriprosess har imidlertid sine egne særpreg.

Sjøvann

Forebygging av forurensning av sjøvann ved hydrokarbonavfall:

 • Oljetankere

 • Oljerigger

 • Refinerier

Vann i industrien / Vannverk / Renseanlegg

Parametere målt: 

Aluminium, ammonium, brom, fri klor, klorider, krom, farge, kobber, cyanider, jern, fluor, mangan, morfolin, nikkel, nitrit, fenoler, fosfater, silika, sulfater, sulfitter, total alkalinitet, total hardhet, TA / TAC , Sink

Flere analyse metoder: 

 • Colorimetri

 • Titrimetri

 • UV, IR Spectrometri

 • Potentiometry

 • Nephelometryi

Analysator egenskaper

 • In-line måling og overvåking : automatisk  eller  kontinuerlig

 • Flerel metoder og intervaller er tilgjengelige for samme parameter

 • Flere vannstrenger: singel eller multi-vannstrenger

Last ned brosjyrer 

bottom of page