CLORO

>Bran+Luebbe
IN-LINE vannanalysemonitorer - Bestill klormålere på nett

Hva er klor?

Klor er det andre grunnstoffet i gruppe 17 (halogenene) i periodesystemet.
Det er to stabile isotoper av klor: 35Cl ( 75,77 prosent) og 37Cl (24,23 prosent).
Klor brukes blant annet til bleking, desinfisering av drikkevann, produksjon av insektmidler og fremstilling av PVC

Fritt Klor

Klor påført vann i sin elementære eller hypoklorittform gjennomgår først hydrolyse for å dannes
fritt tilgjengelig klor bestående av vandig molekylært klor (Cl2), hypoklorsyre (HClO) og hypoklorittionet (ClO-).
Fritt klor reagerer lett med ammoniakk og visse nitrogenholdige
forbindelser for å danne kombinert tilgjengelig klor. Både fritt og kombinert klor kan være tilstede
samtidig og kalles totalklor.
Prøven bufres med hydrogen-dihydrogenfosfatbuffer ved pH 6 uten jodidioner – kombinert klor påvises ikke under disse forholdene. Deretter DPD (N-N-dimetyl-1,4-
fenylendiamin)-løsning tilsettes for å utvikle fargen. For totalt klorjodidioner tilsettes.
Kombinert klor beregnes som differansen mellom totalt og fritt klor.
Kalibreringen gjøres ved å bruke en klor-ekvivalent jodatkonsentrasjon i et jodid-jodat
løsning.
Det utviklede fargekomplekset måles ved 524 nm. Under disse forholdene er lineariteten gitt
opptil 4 mg Cl2/L. For høyere områder brukes en kubikkformel.

Total Klor

Summen av kombinert klor og fritt klor er totalt klor (kombinert klor + fritt klor = totalt klor). Rimelige klortester viser vanligvis kun totalt klor. Siden rent klorvann ikke inneholder kombinert klor, er totalt klor i et renset basseng det samme som fritt klor

Hva er kombinert klor?

Kombinert klor utvikler seg når fritt klor binder seg til forurensninger under desinfisering. Tilstedeværelsen av kombinert klor indikerer at forurensninger er tilstede og at de aktivt nøytraliseres. Et rent, renset basseng inneholder null kombinert klor. Konsekvent opprettholdelse av riktig nivå av fritt klor i bassengvannet reduserer i stor grad sannsynligheten for å oppdage målbare kombinerte klornivåer.

Klorering

Klorering av drikkevannet benyttes ved de fleste vannverk. Metoden er relativt billig og effektiv, og gir ikke vannet noen særlig lukt eller smak i de doser som brukes.

Kloramin

Kloraminer er desinfeksjonsmidler som brukes til å behandle drikkevann. Kloraminer dannes oftest når ammoniakk tilsettes klor for å behandle drikkevann. Kloraminer gir lengre varig desinfeksjon når vannet beveger seg gjennom rør til forbrukere. Denne typen desinfeksjon er kjent som sekundær desinfeksjon

Last ned brosjyrer - Topaz

Faça login com o nome de usuário e senha fornecidos pela Norditec.

Preencha o formulário para baixar o arquivo