水泵

FLERTRINNS OG IN-LINE PUMPER /VANN

FLERTRINNS OG SELVSUGENDE PUMPER

NS-1717 TILBAKESLAGSBESKYTTERE

Langakslet pumpe

Drikkevann eller drikkevatn er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Drikkevann kan defineres som vann som er så rent at det kan drikkes uten å påføre menneskekroppen skader. I mange land leveres drikkevannet direkte til husstandene i form av springvann, vann som også brukes for kjøledisker, vask, irrigasjon, jordbruk og mye annet for å bli overflatevann og andre typer avløpsvann. 

 
 
Drikkevannet bør tilfredsstilles en del minimumskrav for ikke være en fare mot liv og helse. 

使用 Norditec 为您提供的用户名和密码登录。

填写表格以下载文件