POMPY WODNE

FLERTRINNS OG IN-LINE PUMPER /VANN

FLERTRINNS OG SELVSUGENDE PUMPER

Drikkevann eller drikkevatn er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Drikkevann kan defineres som vann som er så rent at det kan drikkes uten å påføre menneskekroppen skader. I mange land leveres drikkevannet direkte til husstandene i form av springvann, vann som også brukes for kjøledisker, vask, irrigasjon, jordbruk og mye annet for å bli overflatevann og andre typer avløpsvann. 

 
 
Drikkevannet bør tilfredsstilles en del minimumskrav for ikke være en fare mot liv og helse. 

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła otrzymanych od norditec.

Wypełnij formularz, aby pobrać plik