VANNPUMPER

FLERTRINNS OG IN-LINE PUMPER /VANN

FLERTRINNS OG SELVSUGENDE PUMPER

NS-1717 TILBAKESLAGSBESKYTTERE

Langakslet pumpe

Drikkevann eller drikkevatn er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Drikkevann kan defineres som vann som er så rent at det kan drikkes uten å påføre menneskekroppen skader. I mange land leveres drikkevannet direkte til husstandene i form av springvann, vann som også brukes for kjøledisker, vask, irrigasjon, jordbruk og mye annet for å bli overflatevann og andre typer avløpsvann. 

 
 
Drikkevannet bør tilfredsstilles en del minimumskrav for ikke være en fare mot liv og helse. 

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.

Fyll ut skjemaet for å laste ned filen