IN-SITU VANNANALYSE

UV-Vis-spektrometer for in-situ-analyse - ILA Kombinerer kjemi-metrisk spektroskopi med avløpsvann og vannanalyse

I tillegg til de tidligere unike salgsargumentene, inkluderer det nye ISA UV/Vis-spektrometersystemet følgende nye funksjoner:

Tilgjengelige parametere
ISA UV/Vis-spektrometeret er alltid kalibrert på stedet ved å bruke laboratorieverdier. Denne kundespesifikke kalibreringen sikrer høy målenøyaktighet og valg av riktige bølgelengder. Systemet kan kalibreres til følgende parametere:
Ammonium, biokjemisk oksygenbehov (BOF), kjemisk oksygenbehov (KOF), farge, oppløst organisk karbon (DOC), totalt fosfor (TP), totalt nitrogen (TN), totalt organisk karbon (TOC), totalt suspendert stoff (TSS) , Nitrat , Nitritt, Ortofosfat, SAC, Turbiditet, UV.

Last ned brosjyrer

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.

Fyll ut skjemaet for å laste ned filen