BRUTT VANNSPEIL

BRUTT VANNSPEIL 1717

NS 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann

FOR PUMPESTASJONER OG HUSDYR
Kjemiske og biologiske laboratorier

NS 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

Problematikk I visse tilfeller kan forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne ledningsnett i bygningen, eller ut på det offentlige vannledningsnett.

Funksjonskrav Tappested for vann hos abonnement skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme tilbake, verken til eiendommens interne ledningsnett eller til vannverkets ledningsnett.

Brutt vannspeil NS1717 – FK-5

BRUTT VANNSPEIL 1717

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.

Fyll ut skjemaet for å laste ned filen