FLOTASJONSANLEGG

- Fjerning av partikler og slam i vannet - Luft dispergering

NORDITEC tilhører et miljø og en kultur der relasjoner med kunder og sluttbrukere etableres og holdes langsiktige takket være innsatsen, forbedringene og den kontinuerlige servicen.

NORDITEC utstyr er utformet med den mest avanserte teknologien, men tar også hensyn til redusert investering og driftskostnad.

Dessuten kan NORDITEC garantere produktene og prosessene på hver enkelt utstyr, prosedyrer og systemer er spesialdesignet for hver applikasjon.


Flotasjonsanleggene tilbyr mange løsninger :


– Forbehandling av avløpsvann (TSS og FOG-fjerning)
– Fysisk-kjemiske behandlinger
– Aktivert slamklarering (Biodaf)
– Slamfortykningsmidler Forsiktig vannbehandling (TSS og alger fjerning)
– RO Forbehandling av havvann (fjerning av alger)
– vannbehandling (oljeutvinning)
– Papir og papir

Flotasjon består av å feste luftbobler til suspendert materiale, noe som gir en netto reduksjon av spesifikk vekt. Mikronstørrelsesboblene blir produsert ved å løse luft inn i avløpsvannet ved forhøyede trykk etterfulgt av dets etterfølgende utslipp til atmosfærisk trykk. Når trykket reduseres til atmosfæriske forhold, frigjøres den oppløste luften, som er tilstede i overkant av metning, som ekstremt fine bobler som fester seg til de suspenderte faststoffene.

Faststoffene, fettene og flokkene flyter til toppen av oppløseluftflotasjonscellen og fjernes ved hjelp av en skum- eller skrapeanordning. For å påvirke flotasjon, brukes et resirkulerings trykksystem. En del av det behandlede avløp er avtrukket, inn i hvilken luft oppløses ved forhøyet trykk og blandes nedstrøms for trykkfrigjøringsanordningen.

Vi leverer komplette løsninger i plasto og konteinere. Ta kontakt.

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.

Fyll ut skjemaet for å laste ned filen