FISKOPPDRETT – SLAMBEHANDLING

SLAMBEHANDLING FOR AKVAKULTUR

INTRODUKSJON
Norge er det landet som produserer mest laks i verden og eksporterer til alle verdensdeler, mye av lakseproduksjonen foregår langs norske fjordene også på land, hoved-
utfordringen i næringen er økonomisk vekst i tak med miljøansvar, Norditec hjelper bedrift-
ene med å finne løsninger for slamhåndtering.
Vi jobber med eksperter innefor partikkelseparering, slambehandling og tørkning.

HÅNDTERING AV VANNKAPASITET VED SLAMTANKER
– Tørrstoff (TS) og vanninhold: 0,01 til 1 %.
– Slammet er ikke stabil, mye variasjon.
– Store investering for slamhåndtering, lagring og deponering .
– Biologiske aktiviteten av slam skaper lukt og bakterier.
– Hygienisering.
– Hva gjør vi med slammet?

LØSNING OG PROSESSBESKRIVELSE
SDP

solutions er utviklet for avvanning og tørking av slam i landbaserte oppdrettanlegg, systemet starter ved formekanisk filtrering av partikler mindre 1 mm, fjerning av fiber for å forenkle mekanisk bearbeidning.
Norditec produserer og tilpasser løsninger for næringsmiddelindustri og akvakultur i
samarbeid med europeiske produsenter av utstyr, vi har testet alle ledene i prosessen for SDP solution.
– Disse teknikker kan tilpasses til biologisk og kjemisk renseanlegg.
– RAS – resirkulerende akvakultursystemer.

PROSESSLØSNINGEN BESTÅR AV FLERE TRINN FOR AVVANNING, PROSJEKTET
UTVIKLES MED DRIFTSPERSONALET FOR Å ØKE EFFEKTIVITETEN I ANLEGGET.
– 2-4 trinn i avvanningsprosess.
– Buffer mellom hvert behandlingstrinn, overvåking og automatisering.
– Systemet er driftsikker og kontinuerlig.
– Strømingsagregatt kan anbefales ved strømningstopp.
– Fortykningssystem for bearbeding av høy prosent tørrstoff.
– Prosessen utvikles alltid ved hjelp av intern teknisk personalet i kundens bedrift.
– Vi tilbyr opplæring for

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.

Fyll ut skjemaet for å laste ned filen