SERES – ONLINE VANNANALYSE MO…

– For drikkevann, avløp og prosess.
– Vann; Aluminium, fritt og total klor, jern, Turbidity, farge og mange andre parametere. Seres tilbyr måling opp til 32 parametere.

Vi har mange referanser i Norge

Bruksområder:

Drikkevann
Kvaliteten på drikkevannet måles på forskjellige stadier: Ved inngangen til behandlingsanlegget, under behandlingsprosessen, ved utgangen fra behandlingsanlegget og hele distribusjonsnettverket.

Overflatevann
Enten i form av overvåkingsstasjoner eller mobile laboratorier (faste eller mobile stasjoner), spiller SERES miljøer en rolle i vern av overflatevann, kildevann, elver og grunnvann. Målet er å oppnå realtidsforanstaltninger for overflatevannforurensning for å om nødvendig beskytte drikkevann ved sin kilde.

Avløpsvann
Automatisk analyse av avløpsvann krever stor kunnskap om utslipp. I over 50 år har SERES environnement utviklet ulike systemer for on-line prøveutarbeidelse, for eksempel papirfiltrering, tangentiell filtrering eller prøveinntak.

Prosessvann
Den automatiske analysatoren er den eneste som oppfyller kravene til sanntidsmålinger, tilpasset industrielle prosesser. Overvåking av prosessvannkvalitet, som kjølevann, er standard. Hver industriprosess har imidlertid sine egne særpreg.

Sjøvann

Forebygging av forurensning av sjøvann ved hydrokarbonavfall:

Vann i industrien


Parametere målt:

​Aluminium, ammonium, brom, fri klor, klorider, krom, farge, kobber, cyanider, jern, fluor, mangan, morfolin, nikkel, nitrit, fenoler, fosfater, silika, sulfater, sulfitter, total alkalinitet, total hardhet, TA / TAC , Sink

Analysator egenskape:

Flere analyse metoder:

Last ned brosjyrer - Topaz

SERES – Generelt brosjyre

Turbiditetsmåler

Topaz monitor

Marine: olje i vann, OPAL MARINE 15 ppm Bilge Alarm (Oljevann separator)

Analysator egenskape:

PAUBAC II - Automatisk vann drenering i bunnen av oljelagertanken

Download brochure - PAUBAC II

SERES – Water

Paupac II – Automatisk drenering for oljelagring

PARAMETERE

Vann / Olje Grensesnitt (råoljer, mellomprodukter og raffinerte produkter, olje / vann emulsjone

PRESENTASJON
PAUTBAC ble designet for å automatisere drenering av vann som akkumuleres i den nedre delen av oppbevaringstankene til petroleumsprodukter

​Enkel og robust enhet med viktige egenskaper :

​Sekventiell kontroll av 1 til 5 tanker / avløpsventiler med 1 enkelt elektronisk skap / 1 enkelt kapasitiv sonde

​Sutomatisk, uovervåket operasjon i hardt miljø og i farlig område

​Fjernstyrt installasjon av det elektroniske styreskap, i trygt område, målekammer med kapasitive sonde montert på bunnen av tanken, i en avstand på flere hundre meter og tilgjengelig i ATEX-versjonen


Egnet for eksplosjonsfarlige atmosfærer (DIR / 94/9 / CE), sertifisering LCIE 04 ATEX 6073, Ex d IIC T6

høy pålitelighet og begrenset vedlikehold (selvrensende kapasitiv sonde, utvendig tank

​De viktigste fordelene ved PAUTBAC i sine ulike applikasjoner (slop stasjoner, petroleum og petrokjemisk industri, tankbruk, oljelagringsbaser, …) er: økt sikkerhet, forbedring av nominell tankkapasitet, reduksjon av hydrokarbontapet, beskyttelse av petroleumsprodukter fra vannbakteriell nedbrytning.

Logg inn med Brukernavn og Passord du har fått oppgitt fra norditec.