NÄHRSTOFFINDUSTRIE/PHARMA

INOX PUMPER - NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

INSTALLATION

EKSENTERS DISKPUMPE / TETNINGSFRI EKSENTERS DISPUMPE

FLERINTRINNS SENTRIFUGALPUMPE

FLERINTRINNS SENTRIFUGALPUMPE MULTI-S

SELV-SUGENDE PUMPE CEBAX-M

SIDEKANAL SELV-SUGENDE PUMPE S RAPIT-MM

ROTOR -2/M EKSENTERSSKRUEPUMPE

VENTILER / FLOW METER /AKTUATOR

Pumper for næringsmiddelindustri er nødt til å følge opp flere standard for å tilfredsstille forskjellige krav: 

Eksperter anslår rengjøringstiden i mat- og drikkevareindustrien til å være så mye som 30 prosent. Dermed er det også forståelig hvorfor produsentene legger stor vekt på et rengjøringsvennlig design (hygienisk design). Mange produsenter ser derfor etter et 3-A- eller et EHEDG-symbol.

Hygieniske pumper er pumper som er konstruert av materialer som kan desinfiseres, rengjøres og har fjernet døde soner for å sikre at bakterier ikke kan samle seg i områder av pumpen. Det vanligste materialet som brukes til hygieniske pumper er 316 rustfritt stål som kan presses eller støpes. Denne er polert til forskjellige kvaliteter som avgjør hvilke applikasjoner den kan brukes i.

CIP – Clean in Place

For det meste er CIP-prosessen en helt automatisk prosess for å overholde definerte prosesstider og parametere. Rengjøringsoperasjonen utføres i en rekke definerte trinn, som dette flytdiagrammet illustrerer. Avhengig av bruksområdet er rengjøringstemperaturene opptil 100 °C. En turbulent strømning er også nødvendig, med strømningshastigheter vanligvis mellom 1,5 og 3 m/s, for å fjerne alle urenheter. CIP-rensbarheten til måleutstyret er bekreftet av EHEDG-sertifiseringen

SIP – SIP – Sterilization-In-Place
SIP-prosessen, også referert til som «Steam-In-Place», er en utvidelse av CIP-prosessen med en ekstra sterilisering, uten at det er nødvendig å demontere anlegget og måleutstyret1. Steriliseringen av hygienekritiske prosesser skjer på slutten av selve CIP-prosessen. Dette sikrer at eventuelle mikroorganismer som fortsatt er aktive i systemet, drepes med varmt vann eller med mettet ren damp ved høye temperaturer (> 121 °C), uten bruk av autoklav2

Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort an, die Sie von norditec erhalten haben.

Füllen Sie das Formular aus, um die Datei herunterzuladen