SERES – ONLINE VANNANALYSE MO…

– For drinking water, sewage and process.
– Vann; Aluminium, fritt og total klor, jern, Turbidity, farge og mange andre parametere. Seres tilbyr måling opp til 32 parametere.

Vi har mange referanser i Norge

Areas of use:

Drinking water
The quality of the drinking water is measured at different stages: at the entrance to the treatment plant, during the treatment process, at the exit from the treatment plant and the entire distribution network.

Overflatevann
Enten i form av overvåkingsstasjoner eller mobile laboratorier (faste eller mobile stasjoner), spiller SERES miljøer en rolle i vern av overflatevann, kildevann, elver og grunnvann. Målet er å oppnå realtidsforanstaltninger for overflatevannforurensning for å om nødvendig beskytte drikkevann ved sin kilde.

Waste water
Automatisk analyse av avløpsvann krever stor kunnskap om utslipp. I over 50 år har SERES environnement utviklet ulike systemer for on-line prøveutarbeidelse, for eksempel papirfiltrering, tangentiell filtrering eller prøveinntak.

Process water
The automatic analyzer is the only one that meets the requirements for real-time measurements, adapted to industrial processes. Monitoring of process water quality, such as cooling water, is standard. However, each industrial process has its own characteristics.

Sea water

Prevention of pollution of seawater by hydrocarbon waste:

Vann i industrien


Parameters measured:

​Aluminium, ammonium, brom, fri klor, klorider, krom, farge, kobber, cyanider, jern, fluor, mangan, morfolin, nikkel, nitrit, fenoler, fosfater, silika, sulfater, sulfitter, total alkalinitet, total hardhet, TA / TAC , Sink

Analysator egenskape:

More analysis methods:

Download brochures - Topaz

SERES – Generelt brosjyre

Turbiditetsmåler

Topaz monitor

Marine: olje i vann, OPAL MARINE 15 ppm Bilge Alarm (Oljevann separator)

Analysator egenskape:

PAUBAC II - Automatisk vann drenering i bunnen av oljelagertanken

Download brochure - PAUBAC II

SERES – Water

Paupac II – Automatisk drenering for oljelagring

PARAMETERE

Vann / Olje Grensesnitt (råoljer, mellomprodukter og raffinerte produkter, olje / vann emulsjone

PRESENTATION
PAUTBAC ble designet for å automatisere drenering av vann som akkumuleres i den nedre delen av oppbevaringstankene til petroleumsprodukter

​Enkel og robust enhet med viktige egenskaper :

​Sekventiell kontroll av 1 til 5 tanker / avløpsventiler med 1 enkelt elektronisk skap / 1 enkelt kapasitiv sonde

​Sutomatisk, uovervåket operasjon i hardt miljø og i farlig område

​Fjernstyrt installasjon av det elektroniske styreskap, i trygt område, målekammer med kapasitive sonde montert på bunnen av tanken, i en avstand på flere hundre meter og tilgjengelig i ATEX-versjonen


Egnet for eksplosjonsfarlige atmosfærer (DIR / 94/9 / CE), sertifisering LCIE 04 ATEX 6073, Ex d IIC T6

høy pålitelighet og begrenset vedlikehold (selvrensende kapasitiv sonde, utvendig tank

​De viktigste fordelene ved PAUTBAC i sine ulike applikasjoner (slop stasjoner, petroleum og petrokjemisk industri, tankbruk, oljelagringsbaser, …) er: økt sikkerhet, forbedring av nominell tankkapasitet, reduksjon av hydrokarbontapet, beskyttelse av petroleumsprodukter fra vannbakteriell nedbrytning.

Log in with the Username and Password you have been given by norditec.